Hond

Stichting

Fund for Animal Welfare Projects

De stichting heeft tot doel om organisaties en particulieren  die zich het lot aantrekken van dieren financieel en met raad en daad te ondersteunen. Het gaat om projecten in binnen- en buitenland voor zowel ‘productiedieren’, gezelschapsdieren, proefdieren, zwerfdieren als wilde dieren.
Met de eerste projecten is medio 2021 aangevangen.

Projecten die wij in 2023 steunen

Lutkemeerpolder

Behoud Lutkemeerpolder

Eén van de laatste stukjes onbebouwd Amsterdam, met een voedselbos, informatiecentrum, werkgroepen, een bioboer en tienduizenden bezoekers wordt door de het groene en linkse stadsbestuur verkwanseld zodat er een distributiecentrum van 5,5 hectare aangelegd kan worden.

Hanan

Reddende engel in de hitte van Egypte

Wie de beelden ziet van zwerfdieren in Egypte kan alleen maar ontzet zijn over de kwaadaardigheid waarmee deze arme dieren behandeld worden. Gelukkig zijn er enkele engelen die zich voor hen ontfermen zoals Hanan, die gewonde, uitgemergelde, dorstige en ondervoede honden opvangt en verzorgt en dit alleen vol kan houden door financiële steun uit het buitenland.

Bojan

Bojan in Bosnië

Bosnië is wellicht het moeilijkste land van Europa voor (zwerf)dieren. Maar ook daar zijn gelukkig mensen die het opnemen voor dieren in nood. Zo’n iemand is Bojan Veselica, die nu meer dan 800 honden in zelf gemaakte hokken achter zijn huis opvangt. Naast zijn fulltime baan besteedt hij de rest van de dag aan zijn dieren.

Fionna

Fionna in India

De Nederlandse Fionna werkt samen met lokale dierenartsen en met vrijwilligers uit Nederland om in een eigen kliniek(je) in Goa zwerfdieren medisch te helpen. Recent werd ze uit haar huis gezet, maar Fionna is een doorzetter en heeft haar kliniek gelukkig elders door kunnen zetten. Essentieel zijn de grote aantallen sterilisaties van zwerfdieren (zie de foto), want een toevloed aan pups zorgt in het arme en overbevolkte India voor nog meer ellende onder de dieren.

Sasha Pesic

Opvang van dieren in nood, Sasha in Bosnië

De geweldige asielhouder Sasha Pesic is letterlijk dag en nacht bezig met het redden, verzorgen en regelen voor de bijna 1.000 opgevangen dieren in nood. Dankzij donaties van Dierennood en FAWP kon een lading hooibalen aangeschaft worden waardoor de honden nesten konden bouwen om zich ’s-nachts tegen de ijzige kou in de winter te beschermen.

Caring Farmers

Caring Farmers

In het stikstofdebat staan partijen recht tegenover elkaar en worden oplossingen voor boeren, natuur en dieren niet gezocht maar gemeden. Hier speelt de BBB en de achterliggende agro-industrie een belangrijke rol. Daarentegen helpt Caring Farmers boeren bij hun transitie naar een natuurinclusieve, diervriendelijke en kleinschalige landbouw. Met behulp van burgers, wetenschappers en organisaties als FAWP.

Anna van de Berg

Anna in Zanzibar

Het voormalige fotomodel Anna van de Berg uit Nederland heeft op het eiland Zanzibar voor de Oostkust van Afrika de enige werkende dierenkliniek van dit grote eiland opgezet. Op het eiland leven honderdduizenden zwerfdieren. Behalve aan honden en katten biedt zij hulp aan iedereen die met ezels, paarden, koeien of andere dieren haar kliniek bezoekt.

Ongehoord

Undercover onderzoek naar ‘Ongehoorde’ misstanden

Aangezien de Nederlandse overheid de behandeling van dieren in de vee-industrie niet of nauwelijks wenst te controleren, laat staan te bestraffen, moet het toezicht komen van organisaties als Ongehoord die zich toegang verschaffen tot de stallen. De vaak schokkende beelden van mishandelingen en verwaarlozing zijn volgens Ongehoord ook afkomstig van stallen met het Beter Leven keurmerk. En uit de stallen van FDF voorman Mark van den Oever.

Dr. Ian Baines

Documentaire over dr. Ian Baines in Namibië

Twee jonge filmmakers van Undoq gaan een film maken over de wereldwijde problematiek van zwerfdieren. De visie van dr. Ian Baines (die ook gesteund wordt door FAWP) en zijn hulp aan zwerfdieren in Namibië vormen het uitgangspunt. De donatie van FAWP was cruciaal om de financiering van de film rond te maken. Van het project kunt u de teaser bekijken.

Animal Love

Feyza Animal Love

Feyza Sener is een jonge Amsterdamse die zich met haar piepkleine stichting inzet voor zwerfdieren in Karaman Turkije. In Turkije is een tekort aan alles, ook aan dierenliefde. Feyza gelooft dat elk dier recht heeft op een veilig en liefdevol huis en haar stichting werkt hard om dit te realiseren en heeft al heel wat poezen een nieuw en onbezorgd leven bezorgd.

Florentina

Florentina, Valcea in Roemenië

Op de foto staat Florentina met weer een nestje jonge pups dat bij haar asiel werd gedumpt. Met haar vriendin Nicoleta zorgt ze niet alleen voor opvang van honden, maar ook voor medische zorg en als het kan voor adopties. Ook door mishandeling angstige zwerfhonden in de buurt worden door beide vrouwen geholpen. Helaas is er aan alles tekort, dus de steun van FAWP komt als geroepen.

Actie zwerfhonden

Hulp aan zwerfhonden in Turkije

De stichting is met drie veterinaire teams in het aardbevingsgebied in Turkije. Veel dieren zijn gewond of gedood, asielen verwoest en verzorgers omgekomen. De donaties worden door de vrijwillige Turkse dierenartsen en para-veterinairen gebruikt om medicijnen aan te schaffen en de dieren naar veilige oorden te brengen.

Aleppo Catmen

Mohammad Alaa Aljaleel

Oorlog en aardbevingen: de dieren kunnen rekenen op Mohammad Alaa Aljaleel
Ambulance chauffeur Mohammed vangt huisdieren op die achtergelaten moesten worden door hun gevluchte of gedode baasjes. Door de aardbeving is de situatie voor mens en dier nog erger geworden. Mohammed vangt daardoor steeds meer dieren op. Vaak lukt het om de dieren weer terug te brengen bij hun baasjes, wat vaak heel emotioneel is en leidt tot ontroerende taferelen.
Zie de NBC documentaire

Meten=weten

Meten=Weten

Meten=Weten is een Burgerinitiatief dat opkomt op voor het recht van mensen, dieren en natuur op een gezonde leefomgeving zonder bestrijdingsmiddelen. Het lijkt op Johan Vollenbroeks MOB alleen dan niet tegen stikstof maar tegen pesticiden. Met wetenschappelijke methoden wordt aangetoond dat pesticiden van de lelie- en bollenteelt over grote gebieden in Nederland verspreiden met rampzalige gevolgen voor mens, dier en natuur. Kijk op de website van meten=weten en schrik je dood.

Stichting Scheldekat

Stichting Scheldekat helpt zwerfkatjes

Deze stichting bestaat geheel uit vrijwilligers die katten opvangen, en katten plaatsen bij gastgezinnen. De stichting doet ook aan bewustwording. Een kat hoort minimaal één maatje te hebben en dat is geen mens of hond. Katten worden daarom alleen met zijn tweeën ter adoptie aangeboden.

Pegasus

Pegasus Shelter Dnipro Ukrain

Dit asiel in oorlogsgebied huisvest bijna 1000 dieren waaronder wolven, vossen, honden, paarden, ezels en katten. Ook de 50 varken(tjes) leven onder erbarmelijke omstandigheden. Pegasus bestaat al 14 jaar en het is nog nooit zo zwaar geweest. Gelukkig helpen House of Animals (Karen en Helma) en FAWP met raad en vooral veel daad.

Breaking the Chains

Breaking the Chains

Oud militairen helpen dieren in oorlog en rampgebieden
Deze groep van specialisten met gevechtservaring is gespecialiseerd in het redden van dieren in gevaarlijke en complexe omstandigheden, zoals bij de oorlog in de Oekraïne en de aardbevingen in Turkije en het Midden Oosten. Het is een first response rescue team dat over de hele wereld werkzaam is en met gevaar voor eigen leven dieren helpt.

Wings for Animals

Stichting Wings for Animals

Wereldwijde hulp waar die het nodigste is

De Stichting Wings for Animals is opgericht door KLM stewardessen en ondersteunt wereldwijd kleine tot middelgrote projecten, vooral in ontoegankelijke en afgesloten gebieden waar de nood het hoogste is en hulp van buitenaf nauwelijks toegang heeft. Bijvoorbeeld hulp aan lokale opvang, vervoer van medische hulpmiddelen en sterilisatie- en vaccinatieprojecten.

Edina Pasic

Edina Pasic

Edina Pasic in Bosnië ging er bijna aan onderdoor
Edina is een enorm betrokken dierenbeschermer die in de wijde omgeving van haar woonplaats zorgt voor de vele zwerfdieren en ook nog haar eigen, geredde dieren moet onderhouden. Haar gezondheid heeft onder de stress en tegenwerking veel te lijden gehad en ze moest opgenomen worden met hartklachten. Door donaties van Dierennood en FAWP zag ze weer licht aan het einde van de tunnel en hopelijk zorgt dat er voor dat de talloze dieren die van haar afhankelijk zijn, weer op haar kunnen rekenen.

Catconnect

Catconnect in Syrië

Zieke, gewonde en verlaten dieren in verwoeste steden
Miljoenen mensen zijn gevlucht en hebben noodgedwongen hun dieren achtergelaten. Catconnect zorgt voor hereniging met de baasjes en voor plaatsing in de EU. Helaas zijn de door oorlog getraumatiseerde bewoners ook vaak agressief en wreed voor de dieren. Hoe bewonderenswaardig is het dat Rawaa Kilani en zijn vrijwilligers te midden van deze ellende toch grote aantallen dieren weten te helpen. FAWP is er trots op dat ze dit soort dierenbeschermers kan helpen.

Projecten die wij in 2022 steunden

Hayat

Marokko, Tanger honderdduizenden straathonden en katten

hebben een erbarmelijk leven. Sally Kadaoui een Marokkaanse-Brits vrouw helpt de dieren die vaak kreupel zijn, schurft, verwondingen, vlooien of wormen hebben en vaak schofterig behandeld worden door de bewoners van Tanger. Ze heeft haar huis verkocht en startte met de opbrengst een asiel waar de dieren niet in kennels zitten maar buiten kunnen rennen en spelen. Door voorlichting over het leed van de zwerfdieren krijgt Sally steeds meer steun voor haar werk en groeit de bewustwording.

MBWA

Mbwa Wa Africa = Honden van Afrika

In Tanzania helpen Jens en Sandra uit Duitsland straathonden. Sandra was verpleegkundige en dat komt goed van pas want hun asiel heeft onder meer 40 vaste bewoners waarvan de meeste gehandicapt zijn. Jens en Sandra zijn begonnen met plannen om straathonden te laten adopteren, er komt een kliniek met een vaste dierenarts en er is begonnen met een vaccinatieprogramma tegen hondsdolheid.

Karuna Society

Karuna Society is ongelooflijk actief in arm India

Deze stichting heeft een kleine dierenkliniek, heeft circa 350 dieren in het asiel, vaccineert en steriliseert, leidt assistent dierenartsen op, doet aan biologische landbouw, vangt wilde dieren zoals apen en beren op en heeft een rehabilitatieprogramma om ze weer in het wild uit te zetten. En dat allemaal met slechts 
€ 83.000 aan uitgaven per jaar. Ook een actie met Dierennood.

Forever Rescue Foster

Forever Rescue Foster - steun aan een engel in de hitte van Egypte

Hoewel de Islam een respectvolle behandeling van dieren voorschrijft, is de praktijk anders en worden zwerfdieren schofterig behandeld. Zonder enige aanleiding en kennelijk voor het plezier worden dieren zwaar mishandeld. Midden in die ellende heeft de heel speciale vrouw Hanan Atef Zaki haar opvang, vrijwel op eigen kracht en met heel weinig middelen. Met Dierennood.

Muhtar Animal Help

Moldavië - Muhtar Animal Help

Dit piepkleine land ligt tussen Roemenië en Oekraïne en vlak bij het oorlogsgebied. Onder de vluchtelingen ook heel veel dieren. Het Muhtar asiel is in 2014 opgericht door lokale dierenbeschermers en wordt beheerd door vrijwilligers. Met Dierennood worden nog twee andere asielen in Moldavië gesteund.

The Bark Ark

The Bark Ark van Bojan tegen de wrede hondenvangers in Bosnië

Acht jaar geleden nam Bojan het gemeente asiel over en sindsdien worden ernstig verwaarloosde honden van heinde en ver aangeleverd en door hem verzorgd. Hij heeft nu de verantwoordelijkheid voor 700 honden. Het is dagen en nacht werk en helaas is er altijd tekort aan geld en middelen. Zelfs aan voer. Zijn eigen geld is ook bijna op. FAWP was gelukkig in staat om met geld een bedrage te leveren, zowel in financiële zin als moreel.

Vegan Society Uganda

Een netwerk van vegans in Uganda

Ook in Afrika moeten landbouwdieren goed behandeld worden. De Vegan Village Society promoot niet alleen een vegan lifestyle, beter voor mens, dier en aarde, maar helpt het welzijn van landbouwdieren actief door dieren te laten verdoven en voorlichting te geven in slachterijen. Het doel van de organisatie is 50% minder vleesconsumptie. Dat klinkt misschien vreemd voor een Afrikaans land, maar de veehouderij verwoest de leefomgeving en de natuur en slokt veel voedsel op. Met Eyes on Animals.

Mobile Animal Clinic

Dierenarts Ian Baines helpt dieren in heel Namibië

Ian en zijn vrouw reizen in de het onmetelijke en droge land enorme afstanden af om zieke of gewonde dieren te genezen, om vaccinaties te geven, sterilisaties te verrichten en voorlichting te geven. Hij werkt samen met de University of Namibia. Het probleem van verwaarloosde zwerfdieren is enorm en vormt een gevaar voor de dieren die in het wild leven.

Bee foundation

Samen het hart van de natuur laten zoemen

Bee Foundation werkt aan de versterking van het leefmilieu van bijen, hommels en vlinders in Nederland. Bee Foundation doet dit door oases voor bijen aan te leggen in samenwerking met diverse grondeigenaren. Bij de bijenacademie kan je leren over bloemen, struiken en bomen de wilde bijen lekker vinden en hoe je tuinen en openbaar groen insectenvriendelijk beheert.

Kalfjes bij de koe

Caring Farmers: kalfjes bij de koe

Het direct na de geboorte weghalen van het kalfje bij de moeder is een tragische en traumatische gebeurtenis voor moeder en kind. Caring Farmers organiseert een nieuwe keten met kalf-bij-koe-zuivel voor boeren, burgers en supermarkten. Het is het tweede project van deze organisatie dat FAWP in 2022 steunt.

Save Elephant Foundation

Save Elephant Foundation

In Thailand worden Olifanten op onbarmhartige wijze mishandeld om hun wil te breken zodat vakantiegangers gezellig een ritje op hun rug kunnen maken. SEF geeft voorlichting aan toeristen, helpt olifanten lichamelijk en geestelijk, beschermt de natuur, geeft steun aan lokale gemeenschappen en heeft een asiel voor allerlei verschillende dieren.

Fakat Acisiz

Steun aan Asalet’s werk in Turkije

Onverdoofd halal slachten is  vaak buitengewoon wreed. Asalet werkt sinds jaren voor EoA in Turkije. Hij  bezoekt vele slachterijen en ziet gruwelijke praktijken. Met zijn grondige kennis van de Islam en van slachtmethoden weet Asalet een toenemend aantal slachterijen in Turkije te overtuigen meer humaan te slachten. Zijn werk en dat van EoA zorgt hopelijk voor een doorbraak in de islamitische wereld.

Shelter Friend Ukraine

Hulp voor de dieren in oorlogsgebied

Maryna Bolokhovets heeft in Dnipro vlak achter het oorlogsfront een asiel voor achtergelaten zwerfdieren. Vanuit de Donbass, Karkiv en het zuiden worden ze in steeds grotere aantallen bij haar gebracht. Vaak getraumatiseerd, ondervoed, ziek of gewond. FAWP en Dierennood steunen mensen als Maryna. Deze dierenbeschermers hebben nauwelijks geld en middelen, werken onder zware omstandigheden en strijden met hart en ziel voor de dieren.

Mirela Soure

Opvang in Roemenië van dieren uit Oekraïens oorlogsgebied

Vrijwilligers hebben met gevaar voor eigen leven duizenden dieren uit het oorlogsgebied uit Oekraïne gehaald. Toen in West-Europa, zoals in Nederland (door een gewetenloze NVWA) de grenzen voor deze dieren gesloten werden, was er geen andere mogelijkheid dan ze naar landen als Roemenië te brengen. Mirela Soare is een èchte dierenvriend en helpt dieren al heel lang. Ze klaagt nooit, ook nu niet, terwijl er zo veel dieren in haar eenvoudige asiel bij zijn gekomen.

WACPAW

Strijd tegen dierenleed bij transport en slacht

In Ghana richt Wacpaw zich op het verminderen van het immense dierenleed tijdens transport en slacht. Ze werken volgens de methode van Eyes on Animals. In Ghana is één euro het equivalent van 10 euro hier. Met weinig geld kan de onwetendheid en nonchalance van chauffeurs en slachters aangepakt worden. De bijdrage van FAWP maakt een groot aantal extra inspecties mogelijk.

Caring Vets

Een vereniging van dierenartsen die dierenwelzijn voorop stellen

De dierenartsen van Caring Vets ondersteunen met hun expertise en status regelmatig de campagnes van andere organisaties. Zoals campagnes tegen de koop van kortsnuitige honden, het wrede vangen van kippen in de vee-industrie en het gebruik van proefdieren. Ook is er veel aandacht voor wetenschappelijke ontwikkelingen en zijn er bijeenkomsten van en voor dierenartsen.

Eyes on Animals

Steun aan campagne tegen wrede praktijken in Turkse slachterijen

Evenals in 2021 steunt FAWP projecten van de Stichting Eyes on Animals om slachterijen in Turkije ‘humaner’ te laten slachten. Het is een strijd tegen conservatieve ideeën en onverschilligheid. Ondanks de confrontatie met onuitwisbaar dierenleed blijven medewerkers van EoA halal slachterijen overtuigen om in ieder geval verdoving te gebruiken.

Sirius

Steun aan Oekraïense dieren-beschermingsorganisatie Sirius

Dankzij Sirius, Karen Soeters van House of Animals en steun van FAWP konden talloze zwerfdieren en verweesde huisdieren voedsel, medicijnen en onderdak krijgen in deze voor mens en dier wrede oorlog.

Struikroven

Ten dode opgeschreven groen krijgt een nieuwe bestemming!

Elk jaar gaat enorm veel groen verloren door nieuwbouw-projecten. Struikrovers geven in heel Nederland planten, struiken en de meereizende beestjes een nieuwe locatie zodat ze niet als bouwafval vernietigd worden.
FAWP steunt dit initiatief dat goed is voor de lokale bio-diversiteit, het klimaat, de leefbaarheid van de buurt en het stimuleert een duurzamere levensstijl.

Zanzibar

Steun aan de Afrikaanse Zanzibar Animals Affection Society

Onder vaak primitieve omstandig-heden helpt voormalig Nederlandse topmodel Anna van den Berg met haar team zieke en gewonde dieren. Er is een kliniek waar operaties verricht worden. Er worden veldbezoeken afgelegd om ter plaatse dieren te helpen. Er is opvang voor honden, katten, koeien en ezels. Die laatsten zijn er vaak slecht aan toe omdat ze werden afgebeuld. Ook in 2022 steunen FAWP en Stichting Dierennood Anna in Zanzibar.

Sulala animal rescue

Steun voor de dieren in de Gaza strook

Sulalu Animal Rescue is apolitiek en de enige organisatie die zich bekommert om de dieren in Gaza. Kinderen krijgen les over dierenwelzijn, er is een asiel, er worden kunstledematen gemaakt voor invalide dieren. Gewonde, zieke, mishandelde en uitgemergelde dieren worden geholpen. Dat mensen ondanks armoedige en gewelddadige omstandigheden toch dieren beschermen, krijgt de welverdiende steun van FAWP.

Haytap

Steun voor Haytap, een zeer actieve, Turkse dierenbeschermingsorganisatie

Haytap beheert asielen, verzorgt educatieve schoolprogramma’s, zorgt voor veel media-aandacht voor dierenwelzijn en dus voor bewustwording bij het grote publiek, organiseert zowel nationaal als lokaal gesprekken met politici. Haytap voert in het lastige Turkije zelfs rechtszaken om misstanden tegen dieren te stoppen. Deze zeer efficiënte organisatie wordt gesteund door FAWP.

Stajnia Benek

Dierenopvang Stajnia Benek in Szewce, Polen

Michal Bednarek is een dierenliefhebber in hart en nieren. Hij vangt wilde dieren op die een verkeersongeluk hebben gehad zoals vossen en egeltjes, een lynx met drie poten, een wisent, twee stekelvarkens en exoten zoals meerkatten, papegaaien en drie kamelen helpt ook nog dieren zoals kreupele paarden en dieren bestemd voor de slacht.
Steun i.s.m. Stichting Dierennood.

People for Animals

Steun voor Ravi Dubey en zijn team in Faridabad India

Opvang van uitgemergelde, zieke, gewonde en mishandelde dieren. Veel dieren raken gewond door ongelukken en creperen op straat. De beelden zijn schrikbarend. Maar Ravi van People for Animals helpt te midden van een bijkans hopeloze situatie zo goed als mogelijk. Ieder gered en hersteld dier is er één. Steun i.s.m. Stichting Dierennood.

Sasha’s shelter

Steun aan Sasha’s shelter in Nis Servië

In het dieronvriendelijke en soms ronduit wrede Servië helpt Sasha soms wel 800 honden tegelijk. Het unieke is dat de honden bij hem buiten lopen en spelen en dat ze, zoals bij andere asielen, niet opgesloten zitten. De dieren krijgen vaak alleen broodafval te eten, meer geld is er niet. Via Dierennood reizen regelmatig dierenvrienden uit België en Nederland naar Sasha om hem en de dieren te helpen. FAWP steunt hem financieel.

Stray Assist

Steun aan Fionna van Stray Assist India

De Nederlandse Fionna werkt al 25 jaar voor en met de straatdieren in arm India. Haar badkamer is tegenwoordig een operatiekamer. Haar slaapkamer de ziekenboeg. Het afgelopen jaar heeft Fionna met haar team van lokale medewerkers maar liefst 4500 dieren geholpen. Dieren die vaak last hebben van infecties, parasieten en tropische huidaandoeningen. Dierennood en FAWP werken ook hier samen.

Bojan Veselica

Steun voor het hondenasiel Bark Ark van Bojan Veselica in Prnjavor Bosnië

Acht jaar geleden raakte Bojan betrokken bij het gemeentelijke asiel (eigenlijk een dodingsstation) en werd getroffen door het immense dierenleed en het sadisme van de hondenvangers. Gelukkig heeft hij nu zijn eigen asiel met wel 700 honden die dagelijks zijn steun nodig hebben. Voor Bojan is er nooit een vrije dag en altijd de zorg om geld. FAWP en Dierennood helpen ook dit waardevolle en onmisbare project.

Voedselbank Amsterdam

Steun voor stadsboeren Amsterdam

De kneiterlinkse groene coalitie in Amsterdam laat het weer eens afweten. Vandaar dat steeds meer burgers zich organiseren om één van de laatste stukken stadsgroen, de Lutkemeerpolder te redden van alweer een distributiecentrum. Het is de bedoeling dat er een stads-boerderij komt, met een kenniscentrum over landbouw, duurzaamheid en biodiversiteit  En waar gewerkt wordt aan een echt groene, duurzame economie.

Koeienrusthuis

Een onbezorgde oude dag voor koeien bij Stichting De Leemweg

De dieren die bij De Leemweg in Friesland onderdak krijgen, hebben veelal de dood letterlijk in de ogen gezien. Op de Leemweg wordt geen koe of os geslacht. Hier mogen ze in alle rust en vrede herkauwen, totdat ze van de ouderdom sterven. Oprichter en verzorger Bert Hollander leidt mensen rond en geeft regelmatig interviews aan de media. Dit om mensen bewust te maken dat koeien waardevolle individuen zijn, met een eigen karakter, emoties en intrinsieke waarde.

Bijenstichting

Hulp voor de wilde bijen(stichting)

De Bijenstichting stimuleert een betere leefomgeving voor wilde bijen en hommels. Er is een landelijke bijen educatiecentrum met een demonstratietuin bij Vorden. Boeren, bedrijven en overheden worden geholpen met praktische oplossingen om de bijenstand te bevorderen en er zijn lokale initiatieven zoals het zaaien van drachtplanten en de aanleg van nestelgelegenheid. Ook zijn er juridische procedures om bestrijdingsmiddelen te verbieden.

Caring Farmers

Voor boeren, burgers, dieren, natuur en milieu

FAWP steunt Caring Farmers, de nieuwe boerenbelangenbehartiger voor boeren die natuurinclusieve kringlooplandbouw nastreven. Er wordt niet langer gewacht op de overheid en het stikstofgedoe, deze boeren werken nu al om onze voedselvoorziening zo sociaal en ecologisch te maken. Om tegelijk zo veel mogelijk monden te voeden en grond en grondstoffen te ontzien. Biodiversiteit, natuur, klimaat en het dier staan voorop. Samenwerking met alle partijen in de keten.

Laat De Dieren Niet Links Liggen

Laat de dieren niet links liggen

Steun aan campagnes om politieke partijen aan de rechterkant van het politieke spectrum te overtuigen om meer te doen aan dierenwelzijn.
Vervolg op een eerdere campagne van diervriendelijke leden van de VVD.

Zanzibar Animals Affection Society

Het leven van de Nederlandse Anna van den Berg staat al sinds 2003 in het teken van de hulp aan dieren in Zanzibar. Veel dieren, zoals ezels en honden worden geschopt en geslagen. Iedere zaterdag staat Anna met haar kliniek op de markt en helpt soms wel 200 dieren per dag.

Projecten die wij in 2021 steunden

Eyes on Animals

Steun aan campagne tegen wrede praktijken in Turkse slachterijen

Dankzij de stichting Eyes on Animals gebruiken steeds meer Turkse halal slachterijen verdoving voor de slacht. Door de verdoving wordt intens dierenleed voorkomen.
Het gebruik van verdoving door halal slachterijen betekent een doorbraak in de islamitisch wereld.

De Toevlucht

Steun aan de opvang van egels

Steeds meer egels zijn ondervoed door betegelde of ontoegankelijke tuinen en hebben opvang nodig. De Toevlucht is een van oudsher bestaande organisatie voor de opvang van dieren uit het wild.

Boeren in het Bos

Steun aan Boeren in het Bos

Bij deze boeren leven de runderen, kippen, varkens en geiten in de natuur. Op de boerderij wordt 
onderzoek gedaan naar dierenwelzijn en natuurbeheer. Verder worden er  cursussen en rondleidingen gegeven. 

Zanzibar Animals Affection Society

Het leven van de Nederlandse Anna van den Berg staat al sinds 2003 in het teken van de hulp aan dieren in Zanzibar. Veel dieren, zoals ezels en honden worden geschopt en geslagen. Iedere zaterdag staat Anna met haar kliniek op de markt en helpt soms wel 200 dieren per dag.

Zwerfpaarden in Spanje

Steun voor zwerfpaarden in Spanje

Door bosbranden in Spanje zijn zwerfpaarden op de vlucht geslagen en verstoken van eten en drinken. De Nederlandse Laura Hoitsema en haar dochter brengen de paarden in veiligheid en geven ze de nodige verzorging. FAWP steunt Laura in samenwerking met St. Dierennood.

MOB

Steun aan Mobilisation for the Environment, Johan Vollenbroek

Juridische acties zorgen er voor dat de intensieve veehouderij niet uit kan breiden. MOB is voor een reductie van de veestapel, herstructurering van de landbouw en een accijns op dierlijke producten.

Laat De Dieren Niet Links Liggen

Laat de dieren niet links liggen

Steun aan een campagne om rechtse politieke partijen, en met name de VVD, hun verantwoordelijkheid te laten nemen voor onze dieren.

Asiel in Bosnië

Steun aan een asiel in Bosnië

Edina Pasic runt een asiel met 128 honden en 87 katten in Bosnië. Ze beschermt ze met minimale middelen tegen een onverschillige en soms sadistische omgeving.
FAWP steunt Edina in samenwerking met Stichting Dierennood.

Zwerfhonden in Egypte

Steun voor de zwerfhonden in Egypte

In de hitte en het stof van Egypte verzorgt Hanan Zaki-Atef met een klein aantal medestanders gewonde en invalide zwerfhonden. Ze heeft inmiddels 230 honden een fatsoenlijk leven bezorgd. FAWP steunt Hanan in samenwerking met Stichting Dierennood.

Video's over varkens

Ook al zijn ze nog zo doorgefokt  onze productiedieren hebben voor een groot deel nog hetzelfde gedrag, behoeftes, intelligentie en emoties als hun verre voorouders. In samenwerking met o.a. de Bosvarkens en varkensboer annex dierenarts Kees Scheepens wordt gewerkt aan video’s over het gedrag van varkens.  

Productievarkens in het bos

Het idee is om circa acht varkens uit de vee-industrie los te laten in het bos om te zien in hoeverre ze hun natuurlijk gedrag weer oppakken. Een eerder experiment van meer dan veertig jaar geleden toonde aan dat de dieren zich verbazingwekkend snel aanpasten en ondanks dat ze doorgefokt zijn, zich toch weten te handhaven. 

Subsidie aanvragen

De aanvragen bij FAWP zijn vormvrij. Het kan gaan om een eerste idee of een geheel uitgewerkt plan. Wel zal er gevraagd worden naar de onderbouwing, de haalbaarheid en vooral naar het rendement. Rendement = het aantal dieren dat geholpen wordt, maal vooruitgang in dierenwelzijn in verhouding tot het gevraagde bedrag.
De beslissing is definitief en bezwaar of beroep is niet mogelijk. Aan een subsidie worden enige voorwaarden verbonden.

Donaties: FAWP selecteert voor u

Het is niet eenvoudig te kiezen uit alle dierenbeschermingsorganisaties in Nederland. FAWP kent deze wereld en kiest voor de organisaties of projecten met het meeste rendement voor de dieren. En dat zijn vaak kleinere organisaties die met weinig geld en veel enthousiasme en gedrevenheid ongelooflijk veel voor elkaar krijgen.
FAWP let bij het geven van subsidie op het rendement van de organisatie en daarnaast op de inzet en betrouwbaarheid van de betrokken personen. Rendement = het aantal dieren dat geholpen wordt maal de vooruitgang in dierenwelzijn
Donaties aan FAWP worden voor 100% doorgezet aan geselecteerde organisaties of projecten en soms besteedt aan eigen projecten. Er is geen personeel in dienst; het bestuur bestaat uit vrijwilligers. 
Hans Baaij is voorzitter van FAWP en was gedurende twintig jaar directeur van de stichtingen Varkens in Nood en Dier&Recht en is daardoor goed op de hoogte van de dierenbeschermingswereld.

Wilt u doneren, stuur dan een email aan info@fawp.nl